R&D’s stærke kompetencer inden for strukturel analyse har dannet baggrund for udarbejdelse af en strukturel reanalyse af holdbarhed og belastningsniveau på Mærsks Gorm F Platform i Nordsøen.

Del artikel

Hos Mærsk reanalyseres eksisterende jackets og topsides løbende gennem deres Structural Reanalysis System (SRS). Formålet er helt overordnet, at undersøge om konstruktionerne på platformene fortsat holder i henhold til gældende standarder og det aktuelle belastningsniveau.

”Det handler om at få identificeret kritiske områder, og hvor der er behov for det, gennemføre mere detaljerede analyser som eksempelvis ultimate capacity analyser. Hvis det viser sig at en jacket eller topside, som har stået på havet i mange år, ikke kan klare de mest ekstreme belastninger gennemføres et forstærkningsprojekt,” fortæller Senior Structural Engineer Filip Westarp fra R&D, som har arbejdet for Mærsk på denne opgave.

Vi har igen været yderst tilfredse med både kompetenceniveau samt den grundighed, R&D arbejder med.

Ulrik Christtreu Jensen
Head of Structures, Maersk Oil

Længerevarende samarbejde

Hos Mærsk Oil and Gas i Esbjerg har de gennem en årrække arbejdet sammen med flere af medarbejderne fra R&D’s afdeling i Aalborg omkring strukturelle analyser. ”Vi har tidligere bl.a. anvendt Filip Westarps kompetencer i forbindelse med strukturelle analyser på Tyra Vest og Øst,” siger Head of Structures Ulrik Christtreu Jensen fra Mærsk. ”Her har Filip leveret et rigtigt god stykke arbejde, og vi valgte derfor også Filip og R&D til opgaven på Gorm F.”

I arbejdet med reanalyserne på Gorm F’s topside har Filip Westarp gennemført konvertering af alle eksisterende analyser fra den gamle DS 449 norm til ISO 19901-3/19902.

Alle belastninger er blevet opdateret i henhold til de gældende normer og krav. Alle modeller er opdateret i overensstemmelse med as-built tegningsdokumenterne og til den gældende revision af vægtrapporten med tilhørende load planer.

Der er etableret og gennemført analyser til dokumentation af udnyttelsesgrader i programpakken ROSAP, som Mærsk anvender til deres analyser. Hertil kommer manuelle beregninger af de elementer og samlinger, som ikke kan beregnes i ROSAP samt manuelle beregninger af tilsyneladende overudnyttede elementer og samlinger, for at undersøge om disse kan reduceres til acceptable niveauer.

Afslutningsvist er der udarbejdet SRS rapportering i henhold til Mærsks standarder.

Kompetent og grundigt arbejde

Mærsk står i dag med et opdateret og gennemarbejdet grundlag for at kunne træffe de rette beslutninger om eventuelle forstærkningsprojekter på Gorm F’s topside.
”Vi har haft et meget positivt og tilfredsstillende samarbejde med Filip på analysearbejdet. Vi har igen været yderst tilfredse med både kompetenceniveau samt den grundighed, han arbejder med,” siger Ulrik Christtreu Jensen. ”Vi har endda fået meget præcise og kompetente svar, når vi har bedt om uddybninger. Alt har således levet op til vores forventninger.”

Billede: Gorm F, Mærsk Oil

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontaktperson
Torsten Petersen
Key Account Manager, Technology & Solutions
Send en besked til os