Stærke tekniske og menneskelige egenskaber dannede i starten af 2015 baggrund for, at R&D blev valgt til at gennemføre et 3. parts teknisk review på installation på Dogger Bank for konsortiet Forewind.

Del artikel

Forewind er et konsortium bestående af Statkraft, Statoil, RWE Innogy UK og SSE, som blev etableret i 2008. Formålet var at forene kompetencer og dermed øge muligheden for at blive valgt som samarbejdspartner for The Crown Estate som leverandør til en af 3. rundes offshore windzoner.

I januar 2010 blev Forewind valgt som udviklingspartner på Dogger Bank Zonen, og konsortiet arbejder nu på at etablere og installere fire offshore vindmølleprojekter på tilsammen 4,8 GW.

I forbindelse med det indledende arbejde på vindmølleparken, hvor der eksempelvis bliver analyseret vindhastigheder for at kunne vurdere om, der er basis for en vindmøllepark på det specificerede område, opstod der behov for at få gennemført et 3. parts review på dele af det installerede udstyr.

Det var rigtig fint at få en tredje part ind over opgaven, som kunne komme med specifikke guidelines i forhold til de officielle standarder.

Jacob Andersen
Principal Structural Engineer, Statkraft

Behov for review

Principal Structural Engineer Jacob Andersen fra Starkraft, som koordinerede ejerkredsens tekniske input, anbefalede i den forbindelse at tage kontakt til maskiningeniør Jes Andersen fra R&D, da han fra tidligere samarbejde med Jes hos Vestas vidste, at han netop besad de relevante kompetencer til denne krævende offshore opgave.

"Det var rigtig fint at få en tredje part ind over opgaven, som kunne komme med specifikke guidelines i forhold til de officielle standarder. Og her vidste jeg fra tidligere, at Jes var den helt rigtige," siger Jacob Andersen.

Projektleder Nachaat Tahmaz fra Statoil UK er del af Forewind teamet og har sammen med Jacob Andersen været tæt på samarbejdet med Jes Andersen og R&D. De roser begge Jes Andersen for en fremragende proces og løsning på opgaven.
"Både Jes' dybe faglige egenskaber og gode samarbejdsevner har været væsentlige i dette projekt," siger Jacob og Nachaat samstemmende. "Der er flere forskellige parter i projektet, og Jes har arbejdet rigtig godt sammen med dem alle og nået frem til en god løsning, som alle er tilfredse med."

Fortsat samarbejde

Både Jacob Andersen og Nachaat Tahmaz har sendt mange rosende ord om samarbejdet med Jes og teamet bag hos R&D videre internt i deres organisationer. De håber begge, at det også fremover bliver muligt at løse opgaver sammen med R&D. Nachaat har allerede anbefalet R&D til en kollega i organisationen.

"Vi har også flere opgaver i vores organisation, som det kunne være interessant at samarbejde med R&D om," siger Jacob Andersen. "Vi fortsætter derfor dialogen med R&D og ser frem til at søsætte nye projekter sammen."

Dogger Bank zonen

Dogger Bank ligger i nordsøen, lokaliseret mellem 125 og 290 kilometer fra Yorkshires østkyst. Det er en af de ni offshore zoner, der tilhører Crown Estate, som dannede en del af den tredje licensrunde for britiske offshore vindmølleparker.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontaktperson
Torsten Petersen
Key Account Manager, Technology & Solutions
Send en besked til os