Synergien mellem eksterne kompetencer og inhouse viden har resulteret i en forbedret løsning, som gør Coli i stand til at transportere flere vindmøllevinger per tur.

Del artikel

Et konkurrencepræget transportmarked har medvirket til, at Coli Schiffahrt & Transport Bremen GmbH har indhentet ekstern specialistviden for at optimere deres transportsystem til vindmøllevinger.

Transportbranchen oplever et stigende prispres gennem hele værdikæden samt en øget konkurrencesituation. Disse faktorer har fordret Coli Schiffahrt til at effektivisere deres transportløsning af vindmøllevinger for at styrke deres position på markedet.

I den forbindelse valgte Coli Schiffahrt at inddrage ekstern specialistviden fra ingeniørvirksomheden R&D. Resultatet er en optimeret og mere omkostningseffektiv løsning, da de nu er i stand til at transportere flere vindmøllevinger per tur end hidtil.

 

Brugen af eksterne kompetencer har for vores vedkommende vist sig at være en yderst omkostningseffektiv løsning, da R&D’s arbejde har resulteret i en løsning, som har reduceret vores transportomkostninger væsentligt.

Alain Akavi
Managing Director, Coli Schiffahrt & Transport Bremen GmbH

Vidensudveksling skaber nye vinkler

Optimeringen af Coli’s transportramme er et resultat af et tæt samarbejde mellem de involverede parter, da deres respektive erfarings- og vidensområder i fællesskab har bidraget til nye vinkler og løsninger.

”Vi har haft et tæt samarbejde med R&D, hvor løbende informations- og vidensdeling har været omdrejningspunktet for processen. Det er netop den udveksling, som forankrer ny viden og dermed skaber nye vinkler og løsninger”, siger Alain Akavi, Managing Director hos Coli Schiffahrt og fortsætter:

”R&D’s mange års erfaring med udvikling af transportudstyr til vindmølleindustrien har bidraget til optimering af vores eksisterende løsning, hvor vi har tilført viden om vores udstyr og de givne forhold. Den synergi har givet os optimale forhold til at træffe de rigtige beslutninger”.

Optimeret transportløsning

Coli’s nye løsning er specialdesignet til de specifikke behov og forhold. Løsningen fra R&D tager udgangspunkt i Coli’s eksisterende transportrammer, men er blevet optimeret, så de kan laste flere vindmøllevinger per tur.

”Vi har lavet beregninger på, hvordan vi bedst muligt optimerer brugen af deres eksisterende transportrammer. I den forbindelse har vi kigget på de specifikke forhold såsom accelerationerne fra skibet og lastkombinationer, hvor vi er kommet frem til en løsning, som gør det muligt at laste flere vinger,” siger Projektlederen Leif Reinhardt fra R&D.

Omkostningseffektivt at inddrage eksterne kompetencer

”Brugen af eksterne kompetencer har for vores vedkommende vist sig at være en yderst omkostningseffektiv løsning, da R&D’s arbejde har resulteret i en løsning, som har reduceret vores transportomkostninger væsentligt. Vi har haft adgang til specialiseret viden, som ikke kun har øget værdien af vores produkt men også styrket vores samlede kompetenceniveau,” slutter Alain Akavi.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontaktperson
Torsten Petersen
Key Account Manager, Technology & Solutions
Send en besked til os