Peter kender R&D fra mange forskellige perspektiver og roller, hvilket han til dagligt har stor nytte af.

Del artikel

Peter arbejder som Key Account Manager og du kan til dagligt finde ham på R&D’s hovedkontor i Hinnerup. Tidligere har Peter været ansat tre år som Project Manager hos R&D og i hans nuværende stilling har han en salgsrolle som Key Account Manager. Det vil sige, at Peter kender R&D fra mange forskellige perspektiver og roller, hvilket han til dagligt har stor nytte af. Peter har igennem sit arbejde hos R&D opnået en stor og bred forståelse for hvad arbejdet indebærer, og favner mange ingeniørgrupper. Derudover bruger Peter meget af sin tid på at skabe relationer til eventuelle nye kunder, så samarbejdet mellem os og vores kunder og de løsninger som vi udvikler, er de bedst mulige. Samtidig bruger han også meget tid på at rådgive og arbejde sammen med allerede eksisterende kunder.

Hvad er Peters baggrund?

I 2015 blev Peter uddannet som cand.polyt med en kandidat fra Aalborg Universitet i Electro-Mechanical System Design. Grunden til at Peter valgte at flytte til Aalborg for at studere, var fordi, at han havde hørt, at det var der nogle af de bedste maskiningeniører blev uddannet. Og som han selv pointerer; ”Dem ville jeg da gerne være en del af”. Dette er også grunden til, at Peter havde fuldt fokus på studierne. Det er tydeligt hvordan Peter stadig stræber efter at dygtiggøre sig og levere det bedst mulige stykke arbejde til alle vores kunder. Peters brede systemforståelse som bygger på viden indenfor blandt andet hydraulik, styring og regulering benytter han sig af i sin hverdag til at bidrage til udviklingen af de innovative ingeniør løsninger der kendetegner R&D.

Som færdiguddannet søgte han fire forskellige stillinger, deriblandt en hos R&D. Valget faldt på R&D pga. vores arbejde og udvikling af test systemer og vores brede faglighed. I 2018 havde han dog brug for at prøve noget andet, men kom tilbage til R&D, da han savnede den høje faglighed, system løsninger og at arbejde i et ungt team. ”Vi har nogle skarpe hoveder her hos R&D. Og samarbejdet med mine kollager er uvurderlig”, fortæller Peter.

31 årige Peter er til dagligt bosat i Skanderborg, hvor han udover familielivet også værdsætter at være fysisk aktiv. Dette kan være alt fra løb, mountainbike og undervandsjagt. Dette afspejler sig også her på hans arbejdsplads, hvor han har været en del af R&D’s cykelhold og da han for nogle år tilbage fik indført ’fredags svømning’.

Peter

Vi har nogle skarpe hoveder her hos R&D. Og samarbejdet med mine kollager er uvurderlig

Peter Winther

Hvordan er det at arbejde hos R&D?

”Det er tydeligt at mærke, at arbejdet hos R&D er påvirket af en meget flad organisationsstruktur. Denne flade struktur gør, at vi hurtigt kan tage beslutninger. Jeg kan gå direkte op til vores CEO og bede ham om at sende en mail, så jeg kan fortsætte mit arbejde”, fortæller Peter. Denne form for struktur gør, at Peter, og alle andre af R&D’s medarbejdere, kan eksekvere ideer og tanker hurtigere end i andre store virksomheder med kassestrukturer og bureaukrati. Vi arbejder sammen på tværs af både personlige og professionelle kompetencer, uddannelser og afdelinger. Og arbejdet på tværs af kasserne gør, at vi alle udvikler os og dermed forbedre os som virksomhed i fællesskab. ”Vi er ikke bange for at lære fra os eller at lære af andre”, siger Peter. Derudover påpeger Peter også at; ”her er gode kollegaer, godt sammenhold, høj faglighed, stor variation af arbejdsopgaver og tillid”. Dertil tilføjer han; ”Noget af det vigtigste for mig er, at vi er systemleverandører. Vi leverer turnkey løsninger, som vi på grund af vores høje og brede faglighed får til at gå op i en højere endhed. Helt fra de spæde tegninger på papir til de leveret og installeret systemer”.

”R&D arrangerer gode sociale arrangementer for medarbejderne og mange er gode til at støtte op om sådan nogle tiltag”, fortæller Peter. De sociale oplevelser, som generelt øger vores sammenhold, tager vi med tilbage til arbejdet i de forskellige teams.