Øg dit udbytte og din klimavenlighed med proteinfoder udvundet fra græs

Landbruget har fokus på bæredygtig produktion, hvor de blandt andet er udfordret af importen af soja fra Sydamerika og Asien.

R&D har i samarbejde med SEGES, Vestjyllands Andel og Ausumgaard udviklet en fabrik, der kan udvinde protein fra græs, hvilket tilbyder danske grise- og fjerkræsopdrættere et mere klimavenligt alternativ til sojaprotein, som på nuværende tidspunkt importeres fra Sydamerika og Asien.

Fabrikken til Ausumgaard bliver den første af sin slags i Danmark og vil sikrer en ny produktionslinje af bæredygtigt og lokalt produceret, high-end proteinfoder.

Projektet har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under MIljø- og Fødevareministeriet.

Fordelene ved græsproteinfabrikken

Se videoen og få indsigt i fordelene ved græsproteinfabrikken

Processen for udvinding af protein fra græs

Høst
Høstning af græsset
Snitning
Snitning og presning af græsset. Det forarbejdede græs bliver brugt som foder til kvæg.
Kompression
Kompression af græsset
Grøn juice
Juicen gennemgår enten gæring eller varmebehandling
Rensning
Rensning af græsset
Centrifugering
Centrifugering af den behandlede grønne juice. Den resterende juice(brun juice) bliver brugt til produktion af biogas, marken eller yderligere behandling.
Proteinpasta
Tøring
Tøring af proteinpasta
Proteinpulver
Foder
Proteinpulveret bliver blandet i foderet, som primært henvender sig til grise og fjerkræ.

Fordelene ved græsmarker

Proteinet fra græs kan forbedre kvæg-, grise- og fjerkræsproducenternes klimavenlighed betydeligt. Dertil kan græsmarker også resultere i en mere bæredygtig og bedre udnyttelse af områderne. Fordelene inkluderer:

  • Minimerer ukrudt ved vekseldrift uden brug af pesticider
  • Hjælper jorden med at absorbere vand ved kraftig regn
  • Tilbageholder vand i tørkeperioder
  • 4 x høstning på en periode på 6 måneder
Grass field

Hvordan græs bidrager til produktion af økologisk biogas

Foruden at man kan udvinde protein fra græs, kan fabrikken også bidrage til produktionen af økologisk biogas.

Fabrikken bruger biprodukterne (presset græs osv.) til at forøge produktionen af biogas. Det vil sikre optimal udnyttelse af biprodukterne fra produktionen af økologisk græs protein, da det vil indgå i recirkulering og en bæredygtig cyklus. Det tilbageværende tørre materiale og væske bliver forvandlet til grøn energi gennem biogasfabrikken. De efterfølgende rester bliver spredt ud over græsmarkerne, hvor de igen vil blive en del af recirkulationen.

Bag kulisserne i udviklingen af den første fabrik

Kristian Lundgaard-Karlshøj, ejeren af Ausumgaard, fortæller fordelene ved at udvinde protein fra græs til økologisk landbrug og bæredygtighed.

Grøn bioraffinering i praksis

Erfaringer fra Ausumgaard-anlæggets første år. Præsentationer vist på informationsmøde på Ausumgaard den 29. september 2021.

Forventet produktion af græsprotein og biogas mm. Erfaringer fra det første år
Landmandens økonomi i forbindelse med græsprotein
Kvaliteten af græsprotein til foder. Græsproteinets andel i foderet og forventning til græsproteinets betydning i fremtidens foderforsyning
Erfaring med at fodre med græsprotein og perspektiver for økologiske griseproducenter

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontaktperson
Thomas Andersen
Director - Service & Manufacturing
Send en besked til os