Den danske svine- og fjerkræproduktion kan reducere sit klimaaftryk betydeligt med proteinfoder udvundet af græs fra lokalområdet.

Del artikel

Stærk partnerkreds har ansøgt Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklingspulje om støtte til at realisere græsprotein som alternativ til importeret sojaprotein.

“Det er et projekt, der skaber merværdi i hele værdikæden; fra landmandens marker til foder og biogasanlæg – og giver betydelige klimagevinster oveni”.

Sådan siger Daniel Schou Jensen, Project Director i R&D Engineering & Automation om baggrunden for det græsproteinanlæg, R&D og en stærk partnerkreds ønsker at etablere.

SEGES, Vestjyllands Andel, Ausumgaard og R&D har netop ansøgt GUDP; Miljø- og Forskningsministeriets særlige pulje til fremme af grøn bioraffinering, om 15 mio. kroner i støtte til at opføre et anlæg, som vil kunne udvinde protein af ganske almindelig dansk kløvergræs og dermed tilbyde danske svine- og fjerkræproducenter et klimavenligt alternativ til den sojaprotein, som aktuelt importeres fra Sydamerika og Asien.

Projektet rammer tidsånden rent! Miljøgevinsterne er mange, og det passer godt ind i en grønnere kultur og udvikling, hvor flere er optaget af at arbejde bæredygtigt, være lokalt forankret og økologisk. Nu vil vi bevise, at det også er økonomisk bæredygtigt, og det kan projektet bidrage med.

Daniel Schou Jensen
Project Director, R&D Engineering & Automation

Meget synergi

Græsprotein bidrager til klimadagsorden og løser udfordring med at skaffe protein fremadrettet, pointerer Kristian Lundgaard-Karlshøj fra Ausumgaard:

”Det giver mange gode synergieffekter mellem planteavlsbrug og biogasanlæg, øger værdien af afgrøden græs fra sædskiftet, styrker biodiversiteten og bidrager endda til CO2-lagring. Det er et bidrag på rigtig mange måder”, siger han.

Helt i samme boldgade er Steen Bitsch, CEO i Vestjylland Andel:

”Landbruget er optaget af bæredygtig produktion, og derfor er landbruget notorisk udfordret af, at vi skal importere soja fra Sydamerika. Græsprotein kan være løsningen, der reducerer den import”, siger han.

Landskonsulent Erik Fog, SEGES, deler opfattelsen af, at der er et stort behov for at erstatte sojaimport med et dansk produceret protein:

”Der er øget klimabevidsthed og mange tegn i tiden på, at denne løsning vil være efterspurgt”, siger Erik Fog.

Partnerkredsen har allerede konstateret, at protein kan udvindes af græs, og gevinsterne ved et dansk produceret protein er betydelige.

”Vi kan se, at det rent teknisk kan lade sig gøre. Nu skal vi finde ud af, om det også kan fungere logistisk og økonomisk, og om det er skalerbart og kan fungere ved industriel fremstilling. Det vil test på et lidt større skala anlæg vise”, siger Steen Bitsch.

Partnerkredsen forventer svar på ansøgning i efteråret, og hvis det bliver positivt, vil man kunne producere græsprotein i græssæson 2020.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontaktperson
Thomas Andersen
Director - Service & Manufacturing
Send en besked til os