Lindø Offshore Renewables Center (LORC) udvider deres testfaciliteter med den nye HALT testbænk, som har til formål at levetidsteste nutidens største vindmøller.

Del artikel

Ingeniørvirksomheden R&D har bygget en af verdens største og mest avancerede testbænke til HALT-test (accelereret udmattelsestest) af komponenter op til 10 MW store vindmøller. HALT testbænken bliver en del af Lindø Nacelle Testing, som er en af Nordens største indendørs anlæg til test af nye vindmøller. Testcenteret indeholder blandt andet en funktionstester, som kan teste hele vindmøllen og det elektriske system. Med tilføjelsen af den nye HALT-testbænk har vindmølleproducenterne nu mulighed for at teste vindmøllernes funktion og levetid hurtigere og bedre end tidligere.

Vi har fået en af verdens største og mest imponerende testbænke til vindmøllebranchen, som skal understøtte vindmølleproducenterne i udviklingen af nye vindmøller. Jeg er sikker på, at testbænken vil være med til fortsat at sikre Danmarks førende position inden for branchen.

Torben Lorenzen
CEO for LORC

Sikrer Danmarks førende position inden for vindenergi

LORC’s nye HALT testbænk skal være med til at fastholde Danmarks førende position inden for vindindustrien. ”Vi har fået en af verdens største og mest imponerende testbænke til vindmøllebranchen, som skal understøtte vindmølleproducenterne i udviklingen af nye vindmøller. Jeg er sikker på, at testbænken vil være med til fortsat at sikre Danmarks førende position inden for branchen”, siger Torben Lorenzen, CEO for LORC.
Den første kunde har allerede tegnet kontrakt med LORC og vil påbegynde test umiddelbart efter indvielsen.

R&D har haft et tæt samarbejde med LORC omkring testcenteret. Foruden det totale ansvar for HALT testbænken, har de også været en af hovedleverandørerne bag funktionstesteren. ”Vi er glade for samarbejdet med LORC omkring udvikling af både funktions- og HALT-testbænken. Testcenteret er vigtigt for vindmølleproducenterne, da det forbedrer deres muligheder for at teste og udvikle nye vindmøller i Danmark”, siger Peter Kattai Ulrikkeholm, Business Unit Director hos R&D Test Systems.

Udviklingen og installationen af testbænken til LORC har styrket R&D’s position på markedet. ”Udviklingen af testbænken er baseret på den rette systemforståelse og specialiserede kompetencer og er forankret i vores mange års erfaring med systemleverancer af testbænke”, siger Peter Kattai Ulrikkeholm og fortsætter: ”Når man bygger en af verdens største og mest avancerede testbænke, så arbejder man konstant med ukendte faktorer. I den sammenhæng har vores mangeårige erfaring og høje niveau af kompetencer inden for adskillige ingeniørdiscipliner været afgørende for, at vi kan levere en testbænk af denne kaliber”.

Fakta: En mekanisk, hydraulisk og elektrisk vindtunnel

Testbænken er udviklet til HALT-test (accelereret udmattelsestest) af vindmøller og har en hydraulisk Test Load Unit, der kan påføre testemnet op til 25MNm i bøjningsmomentet samt en drivlinje, der kan påføre testemnet op til 14,5MNm i drejningsmomentet. Den hydrauliske Test Load Unit fungerer som en vindsimulator og kan påføre testemnet reaktioner på hovedakslen i form af tre kræfter og tre momenter. Samlet set gør det testbænken til en stor mekanisk, hydraulisk og elektrisk vindtunnel, som kan simulere 25 års drift på under 6 måneder.

Fundamentet til testbænken er opbygget som et hårdt armeret betonfundament med et rumfang på ca. 1.500m3. Fundamentet kræver 107 betonpæle, der er piloteret 16 meter under terræn, mere end 200 tons armeringsjern, 100 tons stålplader til fastgørelse af testemnerne og 300 stålankre for at kunne overføre belastninger fra testbænken til testemnet.

For at sikre optimal indkøring og drift af testbænken er alle funktioner blevet simuleret. Simuleringsmodellerne og resultaterne er blevet brugt i softwareudviklingen samt til operatørtræning. Via brugergrænsefladen kan testscenarier specificeres og overvåges, og alle resultaterne kan gemmes til senere analyser.

HALT testbænk

HALT er en forkortelse af Højt Accelereret Livscyklus Testning. HALT testbænken gør det muligt for producenter at simulere 25 års levetid på kun 6 måneder.

Projektstatistikker

4000 ton
Testbænkens vægt
25 år
Simulerede levetid
6 måneder
Testtid

Specifikationer

1500 m3
Betonfundament
Betonpæle
200 ton
Forstærkende stål
Stålbarer

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontaktperson
Nicolas Gjerlev Andersen
Vice President - Operations
Send en besked til os