Med turn-key ordren til LORC skal R&D konstruere og levere en af verdens største testbænke.

Del artikel

Det kræver over 25.000 timer, 310 tons stål og 107 betonpæle, der er banket 16 meter under terræn at designe, konstruere, bygge og installere den 31 meter lange, 8 meter brede og 13 meter høje testbænk til LORC.
Fundamentet til testbænken er opbygget, som et hårdt armeret betonfundament med et rumfang på ca. 1.500m3. Fundamentet kræver mere end 100 tons stålplader og 300 stålankre for at kunne overføre belastninger fra testbænken og enheden under test.

Ordren bekræfter, at R&D har både kompetencerne og systemforståelsen til at tage det fulde ansvar for meget komplicerede heavy-duty systemleverancer.

Det kræver både de rette kompetencer og mange års arbejde at opbygge den rette erfaring.

Peter Kattai Ulrikkeholm
Business Unit Director, R&D

Enorme testemner og belastninger

Testbænken er udviklet til HALT-test (udmattelsestest) af vindmøller og har en hydraulisk Test Load Unit, der kan påføre testemnet op til 25MNm i bøjningsmomenter samt et drivmotorsystem og en drivlinje, der kan påføre testemnet mere end 14,5MNm i drejningsmoment. Den hydrauliske Test Load Unit fungerer som en vindsimulator og kan samtidig påføre testemnet vindens reaktioner på hovedakslen i form af tre kræfter og tre momenter. Samlet set gør det testbænken til en stor mekanisk, hydraulisk og elektrisk vindtunnel, som kan udmatte testemnerne accelereret.

I drivlinjen indgår verdens største fleksible kobling med indbygget sikkerhedsanordning, som sikrer en begrænsning af drejningsmomentet ved eventuelle fejl på drivlinjen. Konsekvenserne af ukontrollerbare fejl kan være enorme, når det omhandler testemner, som vejer op til 400 tons.

R&D har gennem en længere årrække opbygget de erfaringer og kompetencer, som gør, at de i dag kan tage det totale ansvar for en leverance i denne størrelse og sværhedsgrad. ”En af de allerstørste udfordringer ved udvikling af heavy-duty systemløsninger er at besidde den rette systemforståelse,” siger Business Manager – Test Systems hos R&D Peter Kattai Ulrikkeholm. ”Det kræver både de rette kompetencer og mange års arbejde at opbygge den rette erfaring. Vi har over de senere år haft en løbende stigning af projekter, hvor vi har haft hovedansvaret for systemleverancer af testbænke, hvilket også har været med til at ruste os til denne opgave.”

Fuldendt kompetencepallette

Samtidig står R&D stærkt på hele kompetencepalletten lige fra projektledelsen og det mekaniske, over stærkstrøm, automatik, software og hydraulik til installation og service. ”Det har rigtig mange fordele at have alle kompetencer internt ved de store systemleverancer,” siger Peter Kattai Ulrikkeholm. ”Dermed sikrer vi, at der bliver taget højde for alle dele af løsningen allerede i designfasen. Vi får også en langt bedre styring med alle elementer i processen og kan agere straks, hvis der opstår tvivlsspørgsmål eller er behov for ændringer i udviklingsprocessen.”

Det forberedende arbejde med HALT-testbænken til LORC startede for flere år siden. Her har blandt andet erfaringerne fra samarbejdet med Aalborg Universitet i EUDP-projektet været en væsentlig del af dette. I dette projekt udviklede, testede og opbyggede R&D en demonstrator af HALT-testbænk til accelereret levetidstest af vindmøller i en størrelse på ¼ af den naturlige størrelse. Alle erfaringerne fra dette udviklingsarbejdet har været værdifulde input til løsningen til LORC.

Arbejdet er i gang

Det første spadestik til den nye testbænk blev taget i foråret 2016, og R&D har allerede brugt de første 3.000-4.000 timer på projektet. Gennem det næste års tid skal medarbejderne fra R&D arbejde intensivt med at opbygge og installere testbænken, for LORC har allerede de første kunder klar, som ønsker at anvende deres nye testfaciliteter.

For R&D åbner ordren til LORC helt nye perspektiver. ”Vi har i flere år været blandt de førende inden for udvikling og opbygning af heavy-duty testbænke til vindindustrien,” siger Peter Kattai Ulrikkeholm. ”Med denne ordre kommer vi ind i en ny liga og har fået bekræftet, at markedet også ser os som den rigtige samarbejdspartner på de helt store projekter. Det skal vi fremover brede ud til flere brancher.”

HALT Testbænk

HALT er en forkortelse af Højt Accelereret Livscyklus Testning. Testbænken gør det muligt for producenter at simulere 25 års levetid på kun 6 måneder.

Projektstatistikker

4000 ton
Testbænkens vægt
25 år
Simulerede levetid
6 måneder
Testtid

Specifikationer

1500 m3
Betonfundament
107
Betonpæle
200 ton
Forstærkende stål
300
Stålbarer

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontaktperson
Nicolas Gjerlev Andersen
Vice President - Operations
Send en besked til os