R&D Test Systems har arbejdet godt 19.000 timer på udvikling, opbygning og installering af en testbænk for Rolls-Royce til test af flymotorer.

Del artikel

Samarbejdet med Rolls-Royce er skabt sammen med den amerikanske samarbejdspartner MTS Systems Corporation, som gennem en længere periode har samarbejdet med Rolls-Royce. Både MTS og R&D har mange års erfaring med udvikling af testsystemer, og kombinationen af de to virksomheders kompetencer og deres samarbejde var baggrunden for, at R&D oprindeligt blev valgt som leverandør. Med ordren har R&D konsolideret positionen som førende leverandør af heavy-duty testsystemer.

Agil samarbejdspartner

”Rolls-Royce var netop på udkig efter en agil, kompetent, fleksibel og løsningsorienteret samarbejdspartner med stor erfaring inden for udvikling af testsystemer. Det er således de primære årsager til, at valget faldt på R&D,” siger Business Manager Test Systems Peter Kattai Ulrikkeholm fra R&D. ”Vi har samarbejdet direkte med Rolls-Royce på dette projekt og er løbende mødtes til sparring og koordinering.”

Rolls-Royce var netop på udkig efter en agil, kompetent, fleksibel og løsningsorienteret samarbejdspartner med stor erfaring inden for udvikling af testsystemer. Det er således de primære årsager til, at valget faldt på R&D.

Peter Kattai Ulrikkeholm
Business Unit Director, R&D Test Systems

Omfattende krav til dokumentation

Rolls-Royce har i projektperioden ved flere lejligheder være på besøg hos R&D for at sparre omkring konceptdesign og udvikling samt for at diskutere hele dokumentationssiden.
”Rolls-Royce er en meget krævende samarbejdspartner, og kravene til eksempelvis kvalitet, dokumentationen og detaljeringsgrad er enorme,” siger Peter Kattai Ulrikkeholm. ”Det har været en lærerig proces for os at skulle leve op til disse krav. Vi har haft et rigtig godt udgangspunkt i vores mangeårige erfaring med udvikling af løsninger til industrien. Tilbagemeldingerne viser, at vi har løst opgaven til kundens fulde tilfredshed.”

Mange kompetencer i spil

I forbindelse med udviklingen af testbænken er det primært R&Ds kompetencer inden for projektledelse, mekanisk design, el/motorstyring, konstruktion og dokumentation, som har været i fokus.
Gennem hele processen er der arbejdet intensivt med optimering af designet, herunder at sikre at testbænken kan holde til de forskellige testscenarier, den skal kunne arbejde med. Der er således anvendt omkring 50 tons specialdesignet stål til selve testbænken.

Det har været en lærerig proces for os at skulle leve op til disse krav. Vi har haft et rigtig godt udgangspunkt i vores mangeårige erfaring med udvikling af løsninger til industrien. Tilbagemeldingerne viser, at vi har løst opgaven til kundens fulde tilfredshed.

Peter Kattai Ulrikkeholm
Business Unit Director, R&D Test Systems

Gennemarbejdet proces

R&D har arbejdet i omkring 24 måneder med systemleverancen til Rolls-Royce. Midt i processen blev der behov for at accelerere tidplanen med omkring fire måneder, hvilket blev håndteret via løbende fælles prioriteringen sammen med Rolls-Royces projektteamet og tilførsel af ekstra projektingeniører hos R&D.

R&D har også været ansvarlige for at gennemføre en omfattende fabrikstest af testbænken i Danmark og efterfølgende for at installere testbænken hos Rolls-Royce i Berlin. Også i denne del af processen er man gået meget grundigt til værks for at overholde de høje kvalitets- og specifikationskrav, som kendetegner Rolls-Royces.

Flere tests er gennemført

Der er nu gennemført flere tests på testbænken i samarbejde mellem specialister fra Rolls-Royce og R&D. ”Vi har gennem hele forløbet opbygget værdifuld viden om kunden og testbænken og kan derfor også være en værdifuld sparringspartner for kunden, når tests er gennemført og eventuelle justeringer skal udføres,” siger Peter Kattai Ulrikkeholm. ”Det videre testarbejde står Rolls-Royce nu hovedsageligt selv for, mens vi er med på sidelinjen, hvis der bliver behov for vores viden og assistance. ”