Vi er glade for at kunne meddele, at R&D Test System er blevet tildelt EUDP-finansiering til at demonstrere et fremtidig testbænks fundament ved at videreudvikle R&D's nuværende fundamentsløsning. Testscenarierne ved demonstration og validering vil bidrage til udvikling og optimering i vindindustrien.

Del artikel

R&D er i dag førende inden for turn-key leverancer af komplette test systemer til vindmølle industrien. Udviklingen i vind-sektoren går mod større og større vindmøller, med henblik på at reducer den gennemsnitlige energiomkostning pr. MW. Da vindmøller fortsat bliver større i størrelse og kompleksitet, udfordres evnen til at teste og validere vindmøller. Derfor er det vigtigt løbende at udvikle fundamentet til vores testbænke for at sikre, at vores kunder fortsat vil imødekomme kravene til test af fremtidige vindmøller. Finansieringen af 'Nacelle Foundation Program' giver os mulighed for at udvikle et nyt og innovativt fundamentkoncept for at teste verdens største vindmøller i fremtiden.

Konceptet er en del af vores testsystemer, hvor vi optimerer og fremtidssikrer vores løsninger. Projektet vil videreudvikle det eksisterende koncept og sikre, at vores kunder har adgang til de mest avancerede løsninger inden for vindindustrien. Vi vil fortsat bevare vores position som en virksomhed, der leverer testsystemer, som validerer og optimerer fremtiden vindmøllekoncepter. Desuden vil vi med projektet hjælpe til at sikre Danmark position som førende inden for vindenergi generelt, skabe arbejdspladser og styrke vores konkurrenceevne.

Vi er stolte over at være en del af projektet sammen med Aarhus Universitet. Vores projektgruppe består af specialiserede ingeniører med relevante kompetencer til at støtte projektet blandt andet indenfor betondesign. Sammen med Aarhus Universitet vil projektgruppen have omfattende viden inden for både testsystemdesign og projektudførelse samt detaljeret viden om centrale teknologiområder, der er vigtige for projektudførelsen.

Arbejdstid

Timer
Stock Photo vindmøller

Nacelle Test Bench Foundation-projektet introducerer nye designkoncepter inden for konkrete teknologi- og fundamentløsninger. Skalamodellen af testbænkfundamentet, som vil blive udviklet og bygget under projektet, vil omfatte efterspænding af fundamentet i flere retninger, et nyt forankringssystem til maskinkomponenter og en vibrationsdæmpning af fundamentet - hvilket sikrer, at vores kunder kan teste fremtidens vindmøller.