R&D Test Systems' Bolt-Check Standard system har opnået et komponent certifikat ved DNV.

Del artikel

Vi kan med stor glæde og stolthed fortælle, at R&D Test Systems' Bolt-Check Standard system har opnået et komponent certifikat ved DNV. Bolt-Check har gennem de sidste par år gennemgået et intenst test- og udviklingsforløb, som nu har resulteret i dette certifikat. Dette sidestiller Bolt-Check målinger med de traditionelle spænde- og trækværktøjer som bruges ved installation og service på bolte til b.la. vindmøller.  

Det er ikke noget nyt, at bolte er en essentiel del af de fleste maskinanlæg eller konstruktioner inden for mange områder, fx vindmøller, broer, kraftværker, mineudstyr, store vejskilte og lignende, men de senere år, har vi oplevet en stigende interesse for at optimere bolteforbindelser og -samlinger. Fejl eller slitage ved bolteforbindelser og -samlinger kan medføre skader eller endda havari, med store økonomiske omkostninger til følge. Fordi boltene er essentielle for strukturernes strukturelle integritet og funktionalitet, er der flere og flere som indser hvor vigtigt det er, at centrale bolteforbindelser og -samlinger er spændt korrekt. 

Bolt-Check: DNV certifikat

Med dette DNV certifikat har vi nu en godkendt metode, som kan verificere om bolten har den korrekte klemkraft. Og vi kan med sikkerhed sige, at den rigtige klemkraft er essentiel for at sikre boltesamlingens integritet og sikkerhed. Den rigtige brug og spænding af bolte er med til at sikre en stabil og sikker drift, hvor planlægning af service er gjort overskuelig og omkostningerne derfor minimeret. Herved vil der kunne opnås betragtelige besparelser også i installationsfasen, men specielt i forbindelse med service/efterspænding af disse bolte.   

Der er mulighed for fuld sporbarhed på alle bolte omfattet af Bolt-Check, hvilket kan bruges til at dokumentere og optimere installations- og servicetiden, samt de efterfølgende serviceintervaller sammenlignet med de spænde- og trækværktøjer, som bliver brugt i dag. Da alle bolte bliver registreret, vil der kunne opnås en meget større sikkerhed for at alle bolte er blevet spændt korrekt og serviceret i henhold til gældende specifikationer. Desuden kan der opnås signifikante besparelser på indkøb og vedligehold af spændeværktøjer, da disse skal bruges i meget begrænset omfang hvis Bolt-Check er implementeret.  

Sidst, men ikke mindst, reducerer Bolt-Check også behovet for at anvende moment- og strækværktøjer. Disse værktøjer er ofte tunge og anstrengende at arbejde med, hvorimod Bolt-Check er fysisk meget mindre og lettere at håndtere. På den måde opnås der også en væsentlig forbedring af arbejdsmiljøet ved at anvende Bolt-Check.