Garantien for repeterbarhed i R&D Test Systems' løsning var en afgørende faktor, da LM Wind Power valgte R&D Test Systems' testsystem til deres fremtidige in-house tests.

Del artikel

Erosion på forkanten af vindmøllevinger kan føre til afskalning af vingernes overflade, hvilket giver aerodynamiske tab og dermed potentielt større effekttab. Derfor er det afgørende for vindmølleproducenter, at de i udviklingen af nye vinger har optimale muligheder for at teste eksempelvis forskellige belægninger på forkanten af vingerne og deres holdbarhed samt, at det slid som testes er så realistisk som muligt.

Netop den dokumenterede repeterbarhed i R&D Test Systems' løsning var en afgørende faktor i vores beslutning om at købe deres Rain Erosion Tester.

Laurids Andersen
Test Engineer, LM Wind Power

Intensivt udviklingsforløb

Hos R&D Test Systems har man gennem de sidste tre år arbejdet intensivt på udviklingen af en Rain Erosion Tester, og resultatet bygger på over 10.000 udviklingstimer hos R&D Test Systems. Udviklingen er sket i tæt samarbejde med flere kunder. R&D Test Systems samarbejder desuden med DTU Vindenergi i et EUDP støttet projekt om videreudvikling af teknologien inden for udvalgte dele af området.

”R&D Test Systems' brede erfaringer med udvikling af testsystemer har sammenholdt med den udviklede Rain Erosion Testers egenskaber været afgørende for, at vi valgte at indgå i et samarbejde med dem,” siger testingeniør Laurids Andersen fra LM Wind Power. ”Vi har haft en rigtig god og konstruktiv dialog gennem hele processen. Og samarbejdet fortsætter, da der løbende sker videreudvikling af løsningen bl.a. på baggrund af resultaterne i EUDP projektet.”

”Test af regn erosion er meget kompliceret, og området er meget vanskeligt at teste, fordi det går så stærkt. Vi taler om en tiphastighed på omkring 180 m/sek.,” siger maskiningeniør Mads Erik Mathiesen fra R&D Test Systems. ”Derfor kræver udviklingsprocessen mange test i praksis. Det er ikke alt sammen noget, vi kan regne os til rent teoretisk – men det kræver en stærk teoretisk ballast at kunne nå frem til den rette løsning.”

Dokumenteret repeterbarhed

”En af de store opgaver i udviklingsprocessen har således været at skabe et aerodynamisk område omkring maskinen og især vingerne i maskinen,” siger Mads Erik Mathiesen. ”Der har været flere udfordringer med at få dråberne til at falde lige ned og ramme testemnet uden, at dråberne bøjer af eller bliver ramt af anden turbulens i maskinen. Det har vi nu løst, og vi har i dag en yderst stabil maskine.”

”Netop den dokumenterede repeterbarhed i R&D Test Systems' løsning var en afgørende faktor i vores beslutning om at købe deres Rain Erosion Tester,” siger Laurids Andersen. ”Vi skal kunne stole på resultaterne i de løbende test i vores udviklingsarbejde og vide, at det er testemnerne og ikke maskinen, som udgør forskellen fra test til test. Samtidig får vi med denne løsning væsentligt flere parametre at måle på, end vi har i dag, og vi får lagret viden in-house. Alt i alt forventer vi bedre test, stor opsamling af viden og dermed bedre udviklingsforløb.”

”Med vores løsning har industrien fået en mere sikker testmetode på et kompliceret område. Det kan få afgørende betydning i udviklingen af nye vindmøllevinger,” siger Business Manager Peter Kattai Ulrikkeholm fra R&D Test Systems.” Vi har med vores Rain Erosion Tester ramt et udtalt behov i markedet. De første løsninger er således allerede solgt og leveret til førende spillere i vindindustrien som LM Wind Power.

Turnkey løsning

R&D Test Systems tilbyder en turnkey løsning, som inkluderer regnsystemet, en rotor med prøvestykke-holdere, dræning, ventilation of kontrolsystem leveret i et hus lavet af 20-fods containere. Dette testsystem har et gennemprøvet niveau af repeterbarhed og opfylder DNV's anbefalede fremgangsmåde (DNV-RP-0171) for test af rotorvinge erosions beskyttelsessystemer.

Justerbare parametre

2,0 - 2,5
Drypstørrelse (mm diameter)
200 - 400
Dråbehøjde (mm)
29 - 56
Regnintensitet (mm/t)
63 - 173
Prøvestykke spids hastighed (m/s)