Opnåelse af den korrekte spænding af bolte er afgørende for at sikre boltsamlingens integritet. Boltede samlinger er kritiske, når der sikres sikker drift af vindmøller eller andre lignende boltede forbindelser.

Del artikel

I denne sammenhæng har ultralydsmåling vist sig at være en meget nøjagtig og omkostningseffektiv løsning ved montering af nye bolte, såvel som ved evaluering af eksisterende bolte, ved fastsættelsen af ​​vindmøllernes levetid.
Ved at bruge denne metode kan man opnå den korrekte spænding af bolte, når man monterer nye bolte og dermed sikre sikker drift af vindmøllen, samt reducere den efterfølgende service og vedligeholdelse. Værktøjet giver dig mulighed for, at spore fastspændingsbelastningen under hele tilspændingsprocessen og bestemme fastspændingsbelastningen uden at påvirke samlingsstivheden.

Sikre en mere pålidelig drift

I de senere år er vindkraft blevet en vigtig kilde til elproduktion, men som med enhver anden teknologi har vindmøller en grænse for deres funktionstid. I øjeblikket er vindmøller designet til at være effektive og pålidelige i 20 år, med mulighed for yderligere forlængelse.

Løbende inspektion af vindmøller er vigtig, da det kan maksimere turbinernes forventede levetid, samtidig med at risikoen for svigt minimeres. I denne sammenhæng undervurderes vigtigheden af ​​korrekt spændte bolte ofte. Da bolte holder kritiske komponenter sammen, kan forkert montering øge risikoen for delvis eller total svigt.
En helt strammet boltsamling kan opretholde millioner af belastningscyklusser uden problemer, hvorimod en samling bestående af ikke-spændte bolte ofte fejler inden for få cyklusser. Hvis en bolt løsner sig, vil der sandsynligvis forekomme en kædereaktion og resultere i svigt i hele turbinen.

En af de mest udfordrende dele af spændingsprocessen er sammenhængen mellem det anvendte moment og den spænding, der opstår, når møtrikken strækker bolten en smule. Denne spænding resulterer i en modsatrettet fastspændingskraft, der holder de to sektioner af samlingen sammen. Hvis spændekraften er for lav, kan der opstå adskillelse og boltudmattelse. På den anden side kan overdreven fastspændingskraft medføre beskadigelse af samlingens strukturelle komponenter, som fx overdreven forvrængning eller brud.

Ved at fokusere på at opnå den korrekte boltforspænding, sikrer du ikke kun en ordentlig fastspændingskraft, men kan også maksimere turbinens pålidelighed og reducere behovet for vedligeholdelse og driftsstop.

En nøjagtig og omkostningseffektiv løsning

Tidligere har det været vanskeligt at evaluere boltsamlinger, da de tidligere tilgængelige inspektionsmetoder kun fokuserede på, om boltene var løse eller rustne. Dog er de fleste samlingsfejl ikke forårsaget af samlingens design eller fastgørelsen. Ofte er de et resultat af utilstrækkelig eller inkonsekvent fastspændingsbelastningen, når samlingen monteres.

Problemer som boltudmattelse og vibrationsløsgørelse kan normalt forhindres ved, at opnå og opretholde en korrekt fastspændingskraft i samlingen. Opnåelse af en ensartet fastspændingskraft i boltsamlingen under monteringen, er afgørende for den boltede samlings integritet. Ultralydsmåling af fastgørelsesforlængelse på både nye og eksisterende bolte, har vist sig at være en meget nøjagtig, pålidelig og omkostningseffektiv løsning.

Ved at bruge denne metode opnår du ikke kun den korrekte boltforspænding når du monterer nye bolte, men kan også evaluere eksisterende bolte, som en del af fastsættelsen af ​​vindmøllernes levetid.

Energi til en lavere omkostning

Hvad vindmøller angår, er sikkerhed altafgørende. Hver turbine består af hundredvis af forskellige bolte, der holder kritiske komponenter sammen. Hvis den rette spænding af bolte ikke opnås under montering, kan integriteten af ​​en samling blive kompromitteret, hvilket kan føre til en justeringsfejl og i sidste ende, svigt i boltsamlingen.

Anvendelsen af en boltmetode, der strammer boltene effektivt og præcist, er derfor nødvendig for at minimere risikoen for svigt. Ved at fokusere på at sikre korrekt spænding fra starten, sikrer du, at de bedste forholdsregler træffes fra det øjeblik, den første idriftsættelse, og i det lange løb sørger for, at vindmøllen producerer energi til en lavere pris.

Maksimer driftstiden for turbinen

Ved at bruge ultralydsmåleværktøjet kan du opnå den rette justering af boltsamlinger effektivt og på en kontrolleret måde. Værktøjet er velegnet til de fleste bolttyper og kræver ingen særlig forbehandling af boltene.

Reducer uplanlagt service

Når du monterer nye bolte, giver værktøjet dig mulighed for at spore fastspændingsbelastningen under hele tilspændingsprocessen og bestemme fastspændingsbelastningen, uden at påvirke samlingens stivhed. Efterfølgende kan dataene bruges til at planlægge service og vedligeholdelse, da den korrekte forspænding er etableret fra starten. Desuden kan dataene også bruges som bevis for korrekt boltspænding efter krav.

Bolte bør inspiceres for at sikre, at de opretholder en ordentlig fastspændingskraft, samt analyseres for svækkelsesskader. Ved at planlægge service og vedligeholdelse sikrer du ikke kun en sikker drift af vindmøllen, men reducerer også behovet for uplanlagt service. En løs bolt fører til et uplanlagt stop, hvilket resulterer i tabte indtægter på grund af driftstop for turbinen.

Samtidig er det meget vigtigt, at service og vedligeholdelse udføres effektivt og kontrolleret, da det kan reducere dine omkostninger. Test af fastspændingsbelastning med ultralyd, er en pålidelig og omkostningseffektiv metode til at bestemme tilstanden af ​​boltsamlinger og har vist sig at være en enklere målemetode. Sammenlignet med andre målemetoder betyder det, at man ved hjælp af et ultralydsmåleinstrument, kan reducere antallet af serviceinspektioner samt de timer, der bruges på service og vedligeholdelse af boltsamlinger.

Måling af blinde huller

Forskellige boltsamlinger i vindmøller, har forskellige niveauer af tilgængelighed. En vingesamling kan for eksempel være vanskeligere at få adgang til, kontrollere og reparere end en tårnflange. Indtil videre har det været svært at måle blinde huller, da man kun har adgang fra den ene side af bolten. Ultralydsmåling, i modsætning til andre måleværktøjer såsom et mikrometer eller en skydelære, kræver ikke adgang til begge sider af bolten, hvilket gør det til det eneste tilgængelige værktøj til at evaluere blinde huller.

Temperaturkompensation

Lydens hastighed afhænger af den omgivende temperatur. Hvis temperaturen stiger, vil hastigheden af lyden stige, og hvis temperaturen falder, vil hastigheden af lyden falde. Da det stationære mål afhænger af temperaturen, kan variansen påvirke målingens nøjagtighed. Selv mindre temperaturændringer kan føre til forkerte resultater, da måling af en boltet samling kræver nøjagtighed ned til millimetermål. Ultralydsmåleværktøjet bruger et integreret temperaturkompensationsnetværk til, at tage højde for skiftende temperaturer. Derfor er man ikke afhængig af at måle de boltede samlinger under de samme miljøforhold.

Artiklen er også omtalt i PES Wind.