Vi glade for at kunne meddele, at vores 'Demonstration of Lifetime Extension Concept' projekt er blevet tildelt EUDP-finansiering.

Del artikel

Hos R&D stræber vi efter at udvikle nye og mere effektive løsninger til vindindustrien og løbende arbejde for en grønnere fremtid. Derfor er vi glade for at kunne meddele, at vores 'Demonstration of Lifetime Extension Concept' projekt er blevet tildelt EUDP-finansiering.

Sammen med HOFOR skal vi udvikle og teste en metode til at forlænge levetiden på eksisterende havvindmøller. Da de første havmølleparker blev konstrueret, var designlevetiden for møllerne omkring 20 år. Disse oprindelige vindmølleparker nærmer sig de 20 år. Det er derfor nødvendigt at undersøge deres forhold, og om de originale designantagelser var konservative, hvilket betyder, at levetiden potentielt kan forlænges. 

Jan Kauffmann, direktør for økonomi og forretning hos HOFOR siger, 'Danmark satser i stigende grad på havvindmølleparker. Men vi ved, at de har en begrænset levetid på cirka 25 år. Hvis vi kan udvikle en god model for, hvordan havvindmøller kan få forlænget, måske endda fordoblet deres levetid, vil det virkelig været et godt bidrag til den grønne omstilling. Den CO2, der bliver udledt i forbindelse med vindmøller, bliver jo udledt i forbindelse med, at de bliver opført. Så ved at genbruge og restaurere, samtidig med at vi levetidsforlænger, kan vi bringe CO2-udledningen fra havvindmøller endnu længere ned'.

Dette pilotprojekt vil blive gennemført på en af vindmøllerne ved 'Middelgrunden' ud for Københavns kyst. Det er et meget relevant projekt, da det kan bidrage til fremtidssikring af de danske havmølleparker. Derfor har Energistyrelsen valgt at bidrage økonomisk med midler fra EUDP – det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram. 

Vi går nu i gang med at undersøge, hvor slidte møllerne er, og i hvilket omfang vi kan genbruge de eksisterende dele, eventuelt med udbedring af skader.

Peter Søgaard Winther
Area Manager, R&D

Siden 2001 har de 20 vindmøller, der er placeret i 'Middelgrundenuden for København, været et grønt vartegn for hovedstaden - og de har været et udstillingsvindue for dansk vindteknologi for besøgende. Disse vindmøller er nogle af de første havvindmøller, der blev stillet i danske farvandeDermed er de også nogle af de første, der når deres 'udløbsdato'. Møllernes fundamenter består hver af ca. 1800 tons jern og betonmens de øvrige dele af turbinerne består af ca. 250 ton materialer.

'Planen er at genbruge  meget som muligt. For eksempel er der formentlig stadig mange gode år i møllernes fundamenter og tårne. Det er primært den såkaldte ’nacelle’ i toppenhvor teknikken sidderog hvorpå vingerne er monteret, der bliver slidt efter et par årtiers funktion i al slags vejr,' siger Peter Søgaard Winther, Area Manager hos R&D. Forventningen er, at de eksisterende naceller enten kan renoveres eller erstattes med let brugte og renoverede naceller, for eksempel Vestas' model V80. Peter Søgaard Winther siger, 'Vi går nu i gang med at undersøge, hvor slidte møllerne er, og i hvilket omfang vi kan genbruge de eksisterende dele, eventuelt med udbedring af skader. Derefter er planen at finde en velegnet nacelle som erstatning for den gamle. Også her er tanken at genbruge i stedet for at sætte noget helt nyt op. Der findes et marked for let brugte naceller i for eksempel Tyskland, og vi vil prøve at finde en brugbar nacelle, som vi kan restaurere og reparere, så den bliver så god som ny'. 

I de seneste år har vindenergisektoren oplevet en enorm vækst i Europa, Kina og USA. Vindenergi udgør nu 59,2% af al vedvarende energi i Europa, og det er en andel, der vil vokse i de kommende år.

Offshore vindenergisektoren er næsten 30 år gammelog der er i øjeblikket installeret eller planlagt at blive installeret havvindmøller i 51 lande globaltDerfor vil levetidsforlængelse af havvindmølleparker kun blive mere relevant i fremtiden. 

Vindenergi udgør nu

59,2 %
af al vedvarende energi i Europa