Mange højteknologiske virksomheder oplever et øget pres for at opfylde projekters skrappe krav til omkostninger og timepriser.

Del artikel

Det er ikke nogen hemmelighed, at mange højteknologiske virksomheder oplever et øget pres for at opfylde projekters skrappe krav til omkostninger og timepriser. Derfor indgik Siemens Gamesa Offshore Equipment Engineering afdelingen i starten af 2020 en aftale med R&D Test Systems, hvor man med en dansk teknisk projektleder og et team af ingeniører i Prag håbede på en både effektiv og rentabel model.

R&D Test Systems har i flere år haft et kontor i Prag, hvor et team af medarbejdere har supporteret med ingeniør- ekspertise inden for områderne design, konstruktion, beregning samt loads and controls på forskellige projekter. R&D har fundet ud af at et setup, hvor en dansk projektleder er ’single point of contact’ mellem kunden og et team på ca. 5 ingeniører i Prag, fungerer rigtigt godt. Det var netop dette setup, som Siemens Gamesa ønskede at afprøve.

”Vi gjorde det for at spare omkostninger. Vores idé er, at det arbejde, der er mere innovativt og kreativt, skal ske i Danmark og tæt på Siemens Gamesa, mens standardiserede og repetitive opgaver kan blive udført i mindre omkostningstunge lande. Vi er interesseret i at spare penge, men det betyder ikke, at vi går på kompromis med kvaliteten,” forklarer Maximilian Kosmale, Team Lead Mechanical and Structural Engineering, Siemens Gamesa.

God kommunikation er essentielt for succes

For at sikre en god kommunikation mellem Siemens Gamesa og ingeniørerne fra R&D Test Systems startede samarbejdet med, at al kontakt til ingeniørerne i Prag foregik gennem R&D’s danske tekniske projektleder Kasper Næsby Frederiksen. Maximilian Kosmale forklarer; ”det er vigtigt for os at have en Technical Project Manager (TPM) fra R&D, som sidder på kontoret hos os. Det er selvfølgelig vigtigt, at omkostningerne begrænses, men det skal også fungere. Så det er essentielt, at vi har en TPM siddende lokalt hos os”.

Efterhånden som samarbejdet og opgaverne udviklede sig, viste det sig dog at give mere mening i praksis, hvis der blev afveget lidt fra den stringente kommunikationsvej: ”I starten var tanken, at vores ingeniører ikke skulle tale med teamet i Prag overhovedet, men det er vi gået lidt væk fra, så de i dag taler sammen, når det giver mening for at svare på tekniske spørgsmål. Men al kommunikation om afleveringer og nye opgaver skal gå igennem R&D’s TPM,” uddyber Maximilian Kosmale.

Konsulenterne i Prag består af både erfarne og unge ingeniører, hvilket giver et godt sammenspil i teamet, hvor alle hurtigt er selvkørende. Siemens Gamesa været meget tilfredse med teamets faglige niveau. ”Setuppet har bestået i, at R&D’s TPM laver første review af materialet fra Prag-teamet, og vi laver andet review. Udover nogle forventede opstartsudfordringer har vores team ikke fundet noget nævneværdigt. Så generelt har der været god kvalitet i det, som er blevet leveret,” fortæller Maximilian Kosmale.

Vi har ingen planer om at stoppe samarbejdet med R&D Test Systems og deres team i Prag. Vi skalerer måske lidt op og ned alt efter mængden af arbejdet, men langsigtet kunne vi godt forestille os at få et team mere.

Maximilian Kosmale
Team Lead Mechanical and Structural Engineering, Siemens Gamesa

Potentiale for fremtidigt samarbejde

Det har for både R&D Test Systems og Siemens Gamesa været en rigtig god oplevelse at afprøve denne form for konsulentsamarbejde. ”Det har været en fornøjelse af at arbejde sammen med Siemens Gamesa teamet, hvor høj faglighed og imødekommenhed har været med til at understøtte en innovativ og dynamisk proces, i bestræbelserne på i rette tid at nå i mål med de best mulige løsninge,” fortæller Kasper Næsby Frederiksen, R&D’s tekniske projektleder i samarbejdet.

Siemens Gamesa ser derfor også potentiale i at fortsætte og eventuelt udvide samarbejdet i fremtiden:

”Vi har ingen planer om at stoppe samarbejdet med R&D Test Systems og deres team i Prag. Vi skalerer måske lidt op og ned alt efter mængden af arbejdet, men langsigtet kunne vi godt forestille os at få et team mere. Vi kører lige nu to teams med to leverandører, og vi kunne godt forestille os at skalere op til 3 teams. Modellen fungerer, det er jeg overbevist om,” siger Maximilian Kosmale afsluttende.

 

R&D Test Systems har gode erfaringer

R&D Test Systems har lignende samarbejder med andre kunder og bruger også ingeniørerne i Prag til sine egne turnkey test-projekter.

Placeringen i Prag er idéel, fordi uddannelsesniveauet i Tjekkiet er højt og præget af et meget internationalt studiemiljø. Dette giver en god kommunikation og kulturforståelse på tværs af landene. Derudover er det en klar fordel, at samarbejdet foregår indenfor EU, så vores ingeniører kan være i Danmark med én dags varsel, når det skaber værdi.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontaktperson
Torsten Petersen
Key Account Manager, Technology & Solutions
Send en besked til os